Day

Օգոստոսի 19, 2017

ԼԵՌՆԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ալպինիզմ Ալպինիզմը սպորտի և ակտիվ հանգստի ձև է, որի նպատակը լեռների գագաթներ բարձրանալն է:  Սպորտային ալպինիզմի էությունը բնության կողմից ստեղծված խոչընդոտների (բարձրություն, ռելիեֆ, եղանակային պայմաններ) հաղթահարումն է գագաթ հասնելու ճանապարհին:  Սպորտային ալպինիզմի մրցույթներում մրցության օբյեկտ են հանդիսանում գագաթի բարձրությունը, երթուղու տեխնիկական բարդությունը, բնույթը և ճանապարհն անցնելու տևողությունը: Տարբեր աղբյուրներում տարբեր կերպ է սահմանվում ալպինիզմի՝ որպես...
Read More