Day

Մայիսի 6, 2017

ՍԼԵՔԼԱՅՆ

Սլեքլայն Սլեքլայնը  երկու հենարանների  միջև  ձգված  որոշակի երկարությամբ  ժապավենի վրա քայլելու  կամ  հավասարակշռությունը պահելու  գործընթացն  է:  Սլեքլայնը նման  է սլեքռոփի(պտտվող պարանի)  կամ  թայթռոփի(ձիգ պարանի)  վրա  քայլելուն:  Սլեքլայնը  տարբերվում է լարախաղացությունից իր  մեջ  օգտագործված  նյութով   և  օգտագործման  ընթացքում  կիրառած  ձգումների  քանակով: Սլեքլայնը  նկատելիորեն  ավելի  քիչ  է  ձգված  քան  լարախաղացության պարանը, որպեսզի  ստեղծվի  դինամիկ  գիծ, որը կձգվի ...
Read More