Category

Արշավային խորհուրդներ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏԱՅԻՆ ՄԱԳԼՑՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

Լեռնագնացության անվտանգության ապահովման կարևորագույն խնդիրներից մեկը առաջին բուժօգնության հիմունքները և շտապ օգնության դեղարկղիների կոմպլեկտավորումը ալպինիստներին սովորեցնելն է:  Սխալ բժշկական օգնությունը հաճախ կարող է կտրուկ վատթարացնել տուժածի վիճակը և հաճախ էլ հանգեցնում է նրա մահվան, այն դեպքում, երբ նման <<օգնության>> բացակայությունը կարող էր պահպանել նրա կյանքը: Ահա մի քանի օրինակ:  Տուժած Կ.-ն 21 տարեկան է:  Ընկել...
Read More