Մենակսար լեռը գտնվում է Կոտայքի մարզում՝ Գեղամա լեռնավահանի կազմում, ունի 2401մ բարձրություն: Երևանից գտնվում է 62 կմ հեռավորության վրա:

Առավելագույն բարձրություն- 2401մ

Նվազագույն բարձրություն-1941մ

Ընդհանուր վերելք- 460մ

Ընդհանուր վայրէջք- 460մ

Երկարություն- 8,39կմ (4,21կմ վերելք, 4,18կմ վայրէջք)

Տևողությունը- 5 ժամ:

Ժամանակաշրջանը- 14 հունվարի 2018թ.

Ձյան առկայությունը- 1960-ից, միջինը 5սմ խորությամբ: