Դասընթացներ


1.Մասնագիտացված դասընթացներ

ԱԼՏՀՖ-ի 2013 թվականի ուսումնական պլան
ԱԼՏՀՖ-ում ուսումնական պարապմունքները կազմակերպվում և անց են կացվում միայն ֆեդերացիայի անդամների համար: 
1. Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն.
2. Տեսական պարապմունքներ.
3. Ժայռամագլցում.
4. Ուսումնա-մարզական հավաքներ.
  • Գարուն-ամառ` հավաքներ արտերկրում, կովկասյան լեռներում, առանձին գրաֆիկով:
  • Ամառ- աշուն` հավաքներ Վայոց Ձորում, առանձին գրաֆիկով:
  • Ամառ-աշուն`հավաքներ Հայաստանի տարածքում, առանձին գրաֆիկով:
5. Տեխնիկական պարապմունքներ և վերելքներ նորեկների համար, հանգստյան օրերին, առանձին գրաֆիկով:
6. Մրցումներ.
  • Ժայռամագլցումների միջակումբային մրցումներ:
  • Ժայռամագլցումների հանրապետական մրցումներ նորեկների մարզիկների համար:
  • Մրցումներ ալպինիզմի տեխնիկական հմտությունների կիրառմամբ նորեկների համար:
  • Հուշամրցաշարեր:
   Ֆեդերացիային նոր անդամության հայտ ներկայացրած անձանց համար կազմակերպվում են կարճատև դասընթացներ` առանձին գրաֆիկով:

2.Դասընթացներ անդամագրվելու համար
 

1. Տեսական պարապմունքներ
Օր 1-ին.Անվտանգության կանոնները: Անվտանգ կենսագործունեության և վարքականոնների իմացության ընդհանուր հիմունքները:
Օր 2-րդ. Արտակարգ իրավիճակների դասակարգումը: Կենսունակության և գոյատևման ապահովումը:
Օր 3-րդ. Տեղագրություն և կողմնորոշում տեղանքում:
Օր 4-րդ. Ալպինիզմում օգտագործվող գույք և հանդերձանք:
Օր 5-րդ. Ապահովման կանոնների ուսուցում:
 
2. Գործնական պարապմունքներ.
Օր 6-րդ.Մասնագիտական հանգույցների ուսուցում:
Օր 7-րդ.Ապահովման տեխնիկայի ուսուցում:
Օր 8-րդ. Ալպինիզմում գործածվող գույքի և հանդերձանքի օգտագործում:
Օր 9-րդ. Բարձրությունների վրա օգտագործվող հանդերձանք և գույք:
Օր 10-րդ. Ստուգողական պարապմունք:
 
3. Հատուկ և տեխնիկական պատրաստություն    
Օրեր 11- 15-րդ. Գործնական պարապմունքների անցկացում

Դասընթացների ավարտից հետո մասնակիցները հանձնում են քննություն